400 yıl geride yaşıyorlar: Amerika’nın sıra dışı halkı Amishler

admin

Amishler modern teknolojiyi ve kolaylıkları kullanmaya inanmıyor, bunun yerine basit bir yaşam sürmeye odaklanıyor. Tanrısal disipline dayalı bir yaşama inanıyorlar ve katı kilise ahlakını uygularlar. Şiddet içermeyen, affedici disipline inanırlar. Hıristiyanlığın ve kilisenin otoritesine boyun eğmek, yaşam tarzlarının en önemli yönüdür.

Amishler genellikle gizemli ve modern dünyadan korunaklı olarak görülüyor. Bunun nedeni modern teknolojiyi reddetmeleri olabileceği gibi insanların inanç sistemlerini bilmemelerinden de kaynaklanıyor olabilir. Halk, basit bir manevi hayata olan büyük bir inançla bağlı.

Pensilvanya Hollandalıları olan Amishler hiçbir şekilde Hollandalı değildir. Hollandaca kelimesi, eski bir lehçeyi konuştukları “Deutsch” veya Almancanın bozulmasıdır. Yalıtım nedeniyle dil, mevcut Almanca’dan çok farklı bir telaffuza sahiptir ve çevredeki halkların İngilizcesinden etkilenmiştir.

Amishler Amerika’da en hızlı büyüyen nüfus gruplarından biridir. Lancaster, Pennsylvania’daki Elizabethtown College’daki Genç Anabaptist ve Pietist Araştırmalar Merkezi’ne göre, nüfusları 1920’de yaklaşık 5.000’den bugün neredeyse 300.000’e çıktı.

Geleneksel olarak çiftçiliğin her türü Amish çalışma yaşamının merkezinde yer almıştır. Bununla birlikte geçtiğimiz yüzyılda, özellikle marangozluk ve çiftlik ürünlerinin satışı olmak üzere, ticari girişimlere katılanların sayısı giderek artıyor.

Amişh çocukları genellikle yalnızca sekizinci sınıfa kadar okula gidiyor; çoğunlukla özel okullarda, ancak Young Center’a göre yaklaşık %10’u devlet okullarında. 14 yaşında okulu bitirme hakları, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesinin 1972 tarihli bir kararıyla doğrulandı. Eğitimleri ise hem İngilizce hem de Almanca lehçesinde verilmektedir.

Amişlerin yaşamı Almanca’da düzen anlamına gelen “Ordnung” kelimesiyle yönetilir. Kurallar toplumdan topluma değişir. Amişh gruplarının çoğu otomobil sahibi olmayı, kamu hizmet hatlarından elektrik almayı, kundağı motorlu tarım makineleri kullanmayı, televizyon, radyo ve bilgisayar sahibi olmayı, lise ve üniversiteye gitmeyi, orduya katılmayı ve boşanmayı başlatmayı yasaklar. Fotoğraf çekmek, kilisenin gurur, kibir ve/veya mağrurluk anlamına gelen bir kelime olan “hochmut” yasağına aykırı olan kişisel kibri besleyebileceği için yasaklanmıştır.

Amish sosyal yaşamının belki de en bilinen yönü, Pensilvanya Almanca lehçesinde “koşuşturmak” anlamına gelen “Rumspringa”dır bu dönem, yaklaşık 16 yaşından itibaren gençlerin hafta sonları arkadaşlarıyla sosyalleşmeye başladıkları dönemdir. “Rumspringa” evlilikle biter.

Bu dönem, genç erkek ve kadınları birbirleriyle tanıştırmanın yanı sıra, Amihş gençlerinin vaftiz edilip kiliseye mi katılacaklarına (genellikle 18-21 yaşları arasında gerçekleşir) veya Amish topluluğundan ayrılıp ayrılmayacaklarına karar vermeleri gereken önemli bir dönemdir.

Yorum yapın

vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 vozol 12000 vozol 10000 vozol vozol timeisworth.com
casino casino siteleri